Soita 041 543 7466 | info@finstaller.fi

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Finstaller Oy (Y-tunnus: 2897546-7)
Merventie 58
13720 Parola

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Kaius Karja
Puhelin: 041-5437466
Sähköposti: info@finstaller.fi

REKISTERIN NIMI

Finstaller Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Asiakas on jättänyt tarjouspyynnön Finstaller Oy:n verkkosivujen kautta tai ostanut Finstaller Oy:ltä tuotteita tai palveluita.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Finstaller Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten toimittaminen, arkistointi ja käsittely, laskuttaminen sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Finstaller Oy:n asiakasviestintään ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme, asiakaskyselyihin ja tiedottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja ei missään tapauksessa luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilön tai yrityksen tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja, mikäli henkilö on ostanut Finstaller Oy:n tuotteita tai palveluita:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Finstaller Oy:n käytössä. Tietoja ei luovuteta Finstaller Oy:n ulkopuolelle.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Finstaller Oy:n luovuttamia käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Finstaller Oy:n hallitsemilla ja salasanasuojatulla palveluissa.

BACK